Gối đỡ cổ bơm hơi

Giá niêm yết: 499.000₫
Giá hôm nay: 399.000₫
  • Gối đỡ cổ bơm hơi vuabanle
  • Gối đỡ cổ bơm hơi vuabanle
  • Gối đỡ cổ bơm hơi vuabanle
  • Gối đỡ cổ bơm hơi vuabanle
  • Gối đỡ cổ bơm hơi vuabanle

Gối đỡ cổ bơm hơi

Giá niêm yết: 499.000₫
Giá hôm nay: 399.000₫
Giá niêm yết: 499.000₫ Giá riêng hôm nay: 399.000₫

Gối đỡ cổ bơm hơi có thể thu gọn lại vừa 1 lòng bàn tay

Thích hợp khi mang đi du lịch, tiết kiệm tối đa diện tích cho gia đình bạn.