Hotline: 024 6269 1411
HOTLINE : 024 6269 1411

Đầu đọc mã vạch (Tìm thấy 31 sản phẩm)

Sắp xếp theo:
Mới nhất

Đầu đọc mã vạch ATS 2208N

899.000 vnđ 1.090.000 vnđ
- 18 %

Tawa TZ 3100 Đầu đọc mã vạch 1D phổ biến

950.000 vnđ 1.155.000 vnđ
- 18 %

Đầu đọc mã vạch ATS-2209

1.370.000 vnđ 1.550.000 vnđ
- 12 %

Đầu đọc mã vạch YouJie YJ3300

1.200.000 vnđ 1.550.000 vnđ
- 23 %

Đầu đọc mã vạch Godex G220U

1.350.000 vnđ 1.577.000 vnđ
- 14 %

Đầu đọc mã vạch Zebex Z3100

1.260.000 vnđ 1.590.000 vnđ
- 21 %

Đầu đọc thẻ từ MR300

1.760.000 vnđ 1.830.000 vnđ
- 4 %

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3100 F

1.690.000 vnđ 1.850.000 vnđ
- 9 %

Đầu đọc mã vạch TAWA TZ 3151

1.650.000 vnđ 1.850.000 vnđ
- 11 %

Đầu đọc mã vạch Unitech MS837

1.530.000 vnđ 1.890.000 vnđ
- 19 %

Đầu đọc mã vạch Datalogic QW2100

2.075.000 vnđ 2.180.000 vnđ
- 5 %

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3151

2.250.000 vnđ 2.300.000 vnđ
- 2 %

Đầu đọc mã vạch Honeywell Voyager 1250G

2.470.000 vnđ 2.750.000 vnđ
- 10 %

Đầu đọc mã vạch Symbol LS2208

2.370.000 vnđ 2.850.000 vnđ
- 17 %

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 6170

4.850.000 vnđ 4.750.000 vnđ
- -2 %

Đầu đọc mã vạch YouJie YJ4600

4.500.000 vnđ 5.200.000 vnđ
- 13 %

Đầu đọc mã vạch đa tia YouJie YJ5900

4.190.000 vnđ 5.200.000 vnđ
- 19 %

Đầu đọc mã vạch đa tia ATS 1400

4.960.000 vnđ 5.750.000 vnđ
- 14 %

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3051BT

6.850.000 vnđ 7.200.000 vnđ
- 5 %
Top